مناسب ترین زمان هرس درختان میوه
فواید هرس: 1- شکل وفرم دادن به نهال که در سال های اول تا چهارم و بعنوان هرس فرم دهی اجرا می شود . 2-حذف شاخه های خشکیده ، آفت زده ، مریض ، شکسته و مزاحم . 3- خلوت کردن تاج درخت از شاخه و برگهای اضافی جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت . 4- جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با ...
اصول سمپاشی و معرفی انواع سمپاش
اصول  كلي سمپاشي: سموم نباتي ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار گیرند . به صورت تقريباً خالص كه به تكنيكال معروف است با استفاده از يك حلال كه معمولاً آب است و به عنوان امولسيون ارائه مي شود. به صورت گرد پاشي                  به صورت گ ...
تاب آلاچیق باغی
تاب آلاچیق باغی ...