اجرای روف گاردن در کرج

روف گاردن یا بام سبز به تکنولوژی مدرنی گفته می شود که با ایجاد فضای سبز بر روی سقف خانه ها اعمال می شود . روف گاردن در حقیقت برای ایجاد فضای سبز به منظور استفاده از آن برای اوقات فراغت و استفاده بهینه از فضای بزرگی که در اختیار دارم و جلوگیری از بلااستفاده بودن آن می باشد . باغ ایرانی در طراحی و اجرای فضای سبز روف گاردن در کرج پیشگام می باشد و با سال ها تجربه و بکارگیری بهترین تکنولوژی با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت ، زیباترین بام سبز را برای همشهریان استان البرز طراحی و اجرا می نماید .
 
روف گاردن کرج

انواع روف گاردن بر اساس سیستم اجرایی

  •  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده Extensive
  •  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ Intensive
  •  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻴﺎه Planter Box
 
طراحی و اجرای روف گاردن

سیستم گسترده

در این روش ایجاد روف گاردن با ارتفاع اجرای محدود صورت می گیرد .دراﻳﻦ ﻧﻮع روف گاردن ﻓﻘﻂ ازﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮع ﮔﻴﺎه و ﻣﺤﻴﻂ کاشت استفاده می شود و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ رﻳﺸﻪ 40 ﺗﺎ 100 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﺪ.روش ایجاد روف گاردن به صورت سیستم گستره بار وزنی زیادی را نمیتواند تحمل کند .دراﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎم سبز بار متحمل بام سبز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻦ 50 ﺗﺎ 100 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .روف گاردن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﻛﺮدی ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ . 

سیستم متمرکز

روف گاردن متمرکز یا متراکم همانند محوطه های روی سطح زمین اجرا خواهد شد .نیمکت­­ ها، زمین­ های بازی ،استخرها به عنوان عناصر زیبایی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی شامل درختان، درختچه­ ها و بوته­ هایی است که روی سطح زمین قابل کشت هستند. بنابراین به نگهداری و آبیاری نیاز دارند . تحمل بار این نوع بام سبز زیاد است و روی بام هایی قابل اجراست که متخصصان تشخصی دهند قابلیت بار اضافه را دارند و یا از تجهیزاتی استفاده می شوند که تحمل با بام را قوی تر نمایند .
سیستم مدولار
در وش اجرای روف گاردم مدولار فلاورباکس ها هستند که سطح بام را می پوشانند ( گاهی قسمت هایی از بام ) و کاشت و اجرای درختان و گل ها داخل این جعبه های پیش ساخته انجام می شود . در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺪوﻻر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ روی روف گاردن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. . این روش بسیار روش مطمئن و مناسبی است چرا که مطمئن خواهید شد که ریشه گیاهان داخل فلاورباکس ها رشد می کند و به سقف خانه تان صدمه ای وارد نمی شود . 

قیمت اجرای روف گاردن در کرج

گیاهان مناسب برای کاشت روی سطح بام ، ژوژه ، گل مروارید عطری ، شمعدانی ، گل مبارک كه به آن علف مریم هم می‌گویند ،تاج‌الملوک،آرمریا، رعنای زیبا، برونرا، گل اختر، شب‌بوی زرد، اوبری تا، بگونیای دائم گل، برژنیا، بو مادران، گل کاغذی، گل سرخ و استیلب، گل‌هایی هستند که اغلب در تمامی آب و هوا و اقلیمی قابل رشد هستند . قیمت زیرسازی که مهمترین بخش اجرای یک روف گاردن می باشد و شامل عایق بندی, زهکشی و فیلتر است که قیمت آن براساس آلیاژها و عناصر بکاررفته تعیین می شود . برای استعلام قیمت با کارشناسان باغ ایرانی تماس بگیرید . باغ ایرانی بهترین مجری طراحی فضای سبز در کرج
روف گاردن
Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490