قیمت نهال اصلاح شده

برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید.

قیمت نهال اصلاح شده

 اصلاح باغ

1-3 تغيير ارقام نامطلوب با روش سرشاخه كاري
هدف از سرشاخه كاري عبارتست از تغيير رقم يك درخت توسط عمل پيوند كه زمان دقيق اجراي آن به روشي بستگي دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد. انواع پيوند شاخه((Graftingشامل نیمانیم، اسكنه،  جانبي، زبانه اي و گاوه ا ي را مي توان پيش از پوست دهي درخت و در فصل خواب در خلال فصل زمستان انجام داد.
ارقامي كه مورد استفاده قرار مي گيرند شامل ارقام گردوی مرغوب و دیر برگ( دير گل) جمال،دماوند چندلر،پدرو ،هارتلي و روند دو مونتیگناک و سایر ژنوتیپهای برتر و مورد تایید کمیته فنی استانها هستند كه بایستی از نهالستانهاي مجوزدار تهيه شده و از ارقام شناسه دار باشند.
ویژگیهای مهمی که در انتخاب رقم باید مدنظر قرار گیرد شامل زمان گلدهی، تطابق زمان گرده افشاني، زمان رسیدن و سهولت جداشدن دانه از پوست، عملکرد، عاری بودن از آفات و بیماریها و قابلیت عرضه به بازار می باشد.
2-3 تربیت و هرس درخت:
شامل حذف شاخه های خشک شده و خسارت دیده و بیمار و همچنین شاخه های با زاویه حاده که مانع رسیدن نور و هوا می شوند، می باشد.
   3-3 شاخه برداری ( تنک کردن):
شاخه برداری برای بازکردن ، تنک کردن تاج و کنترل بلندی درخت بکار میرود. شاخه برداری با کاستن از چوب ، رقابت برای مواد غذائی را کاهش داده و در مجموع سبب تقویت شاخه های باقیمانده میشود. شاخه ها به طور کامل با بریدن آن در محل اتصال به شاخه اصلی بايستي حذف شوند.
4-3 سربرداری:
حذف قسمتی از یک شاخه ، هرس سربرداری است. سربرداری بیشتر از شاخه برداری سبب تقویت رشد منطقه ای و درخت میشود، چون جوانه های باقیمانده را از غلبه جوانه انتهائی آزاد میکند و به دلیل اینکه جوانه ها در نزدیکی نوک شاخه تجمع دارند سربرداری تعداد نسبتاً زیادی از نقاط رشد بالقوه را حذف کرده و بنابراین جوانه های باقیمانده را تحریک می کند. حذف انتهای شاخه به این معنی است که کربوهیدراتهای ذخیره شده در قسمت پائین شاخه هنوز برای نقاط رشد قابل دسترسی است.
4- اصلاح روش آبياري :
1-4 بازسازي انهار:
اصلاح ومرمت انهار به منظور استفاده بهينه از منابع آبي موجود ضروري مي باشد.  دراين راستا جلوگيري از هرز آب و حذف علفهاي هرز به منظورجلوگيري از پراكنش بذور آنها بسيار مهم مي باشد.
2-4 اصلاح سيستم آبياري:
حتی الامکان استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به منظور بالا بردن راندمان آبیاری و کاهش تلفات انتقال آب توصیه می شود. ضمناً در باغ هایی که استفاده از سیستم مذکور امکان پذیر نیست توصیه می شود سیستم آبیاری سنتی (کرتی و غرقابی) به سیستم آبیاری جوی و پشته تبدیل گردد. تعداد دفعات آبیاری با توجه به شرایط منطقه، میزان بارندگی و میزان تبخیر و تعرق خصوصاً در ماههای خشک سال تعیین می گردد.در صورت استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار،روش بابلر بيشتر توصيه مي شود، در صورت استفاده از آبياري قطره اي،  بهتر است دو لوپ دایره ای بفواصل نیم و یکمتر در دور درخت در نظر گرفته شود.
سیستم بابلر دربه  حداقل رسانيدن محدودیت های فیزیکی خاک، بسیار موثر تر از سیستم های آبیاری سطحی است.
سیستم بابلرآب را به مقدار کم و با کنترل دقیق به کار میبرد و با نفوذپذیری خاک بهتر انطباق می یابد. هنگامیکه مقدار کم آب آبیاری در دفعات زیاد به طوری به کار رود که با مصرف آب گیاه انطباق یابد نتایج بهتری در بر خواهد داشت.در سيستم آبیاری بابلر نیاز آبی گردو در حدود 8-6 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.
5- اصلاح ساختار باغ :
1-5  تسطيح ناهمواري هاي سطح باغ:
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت لازم است كه پستي و بلندي ها ي موجود در بين درختان تسطيح گردند.

فروش نهال اصلاح شده در تهران

فروش نهال اصلاح شده در کرج

روشهاي پيشگيري از سرما و یخ زدگی درختان

الف- روشهای کوتاه مدت
    گرم کردن باغ با استفاده از بخاری های باغی
جهت جبران گرمایی که از طریق تشعشع از دست می رود می توان از بخاری ها یا پلار. باغي (140-80 عدد در هكتار) استفاده نمود.
روش غرقاب کردن خاک
به ازای هر گرم آب در حال یخ بستن حدود 80 کالری گرما آزاد می شود. گرمای آزاد شده از آب باعث حفظ دمای باغ در محدوده دمایی بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد یا کمی بیشتر می شود. این مقدار گرمای آزاد شده می تواند تا حدودي باعث حفاظت گیاه از یخ زدگی گردد. لذا آبياري غرقابي مي تاند تا حدودي از ميزان سرما بكاهد .
– انواع پوششها:
از انواع پوششهای گیاهی مانند کاه، کلش، شاخ و برگ گیاهان و خاک و … استفاده می شود .
– سفید کردن شاخه ها:
معمولا ًسطوح سفید، در شبهای صاف بی ابر بدون باد، کمتر از سطوح سیاه و تیره در اثر تشعشع حرارت خود را از دست می دهند.
ب- روشهای بلند مدت:
– انتخاب مکان مناسب:
توصیه می شود درختان گردو در دامنه های رو به شمال کشت گردند، تا گلدهی بهاره آنها به تأخیر افتاده و بصورت طبیعی خطر سرما زدگی آنها کاهش یابد.
– انتخاب خاک مناسب:
خاکهایی که دارای عمق حدود 50 سانتیمتر هستند و نیز خاکهای مرطوب، متراکم، عاری از علفهای هرز و خاکهایی که با مواد آلی و کود به خوبی مخلوط شده اند باعث حداکثر ذخیرة گرما در طول روز می شوند.

1- انتخاب نهال سالم و با اصالت پایه و اساس  احداث یک باغ فنی می‏باشد.
2- قبل از احداث یک باغ میوه، بهترین  گونه و رقم درختان سازگار با شرایط منطقه را شناسایی و انتخاب  کنید.
3-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی‏، کیفیت آب و خاک مورد استفاده، پر محصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری‏ها و…. مورد توجه قرار دهید .(در این خصوص با کارشناسان مجرب مشورت کنید)
4- در نقاط بادخیز استفاده از بادشکن ضروری است .
5- در صورت وجود لایه های سخت در خاک استفاده از زیر شکن یا بیل مکانیکی برای کندن لایه های  سخت ضروری است .
6- نهال را از نهالستانهای معتبر و دارای مجوز تهیه کنید‏. نهال باید دارای شناسه یا لیبل باشد‏. (توصیه می‏شود لیبل نهال را تا اولین باردهی حفظ کنید تا از اصالت نهال مطمئن شوید  )
7- در هنگام خرید نهال نهالهای خوش فرم که دارای تنه و ریشه سالم هستند را انتخاب کنید‏.دقت کنید در  نهالهای پیوندی محل پیوند از طوقه نهال 20- 15 سانتیمتر فاصله داشته و خیلی برآمدگی نداشته باشد .
8- از ورود نهالهای آلوده به آفات و بیماریها به باغ جلوگیری کنید‏. توجه داشته باشید نهالهایی که از سایر استانها تهیه می‏شوند باید گواهی قرنطینه  حفظ نباتات را داشته باشند.
 9-‏از خرید و کاشت  نهال بذری عناب خودداری کنید‏. مگر اینکه قصد پیوند زدن روی نهال را داشته باشید .
10- برای موفقیت بیشتر، نهالهای پیوندی یک یا دو ساله را انتخاب کنید‏. نهال باید از رشد متوسط برخوردار باشد‏، نهالهای خیلی کوچک و خیلی بزرگ برای کاشت مناسب نیستند .
11- نهال باید در زمان خواب از زمین کنده شود‏. در زمان کندن نهال زمین نباید یخ زده باشد .

فروش نهال شهریار

فروش نهال کرج

فروش نهال اصلاح شده در کرج
Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490