نهال اصلاح شده

نهال اصلاح شده گردو

dbecacf99bc44213be2cc858c7391d5c

گردو يكي از مهم ترين ميوه هاي خشك جهان و ايران است . ميزان توليد گردو در جهان در سال  2012برابر 4/3 ميليون تن بوده كه از 99  هزار هكتار سطح زير كشت بارور حاصل گرديده است. ايران با توليد 223 هزار تن محصول گردو، جايگاه سوم جهاني را پس ا ز کشورهای چین و آمريکا به خود اختصاص داده است.
اين مقدار محصول از سطح باروري به ميزان 100 هزار هكتار حاصل مي گردد كه از اين نظر، ايران جايگاه چهارم جهاني را به خود اختصاص داده است.
گردو درختی چند منظوره ، با ارزش و با عمر باردهی بسیار طولانی (گاهي تا  بیش از 500 سال ) است و به دلیل سهولت در انبارداری  و عمر انباری زیاد ( تا یکسال) و کیفیت بالای ارقام ایرانی امکان صادرات به کشورهای خارجی را داشته و در اکثر استانهای کشور قابل کشت و پرورش می باشد و در سالهای اخیر از سطح توسعه بالايي در میان محصولات سردسیری و خشک برخوردار بوده است.
بطور کلی باغات سنتی گردو داراي مسايل و مشكلاتي مي باشند. هرس غير صحيح و بذري بودن اكثر باغات و از جمله مشكلات اين گونه باغات هستند. اما از اين مهم تر وضعيت باغات قديمي است كه علاوه بر مسايل مذكور داراي بسياري از مشكلات ديگر از جمله آبياري سنتي ، طغيان آفات و بيماريها ، عملكرد پائين، بذري  و غير پيوندي بودن  و نامرغوب بودن محصول مي باشند.
   مسايل فوق الذكر باعث شده است كه متوسط عملكرد گردو ايران به 2-5/1 تن در هكتار برسد اين در حالي است كه متوسط عملكرد گردو در كشورهاي پيشرو به حدود 10-5 تن در هكتار مي رسد. مضافا" دراين گونه باغات امكان انجام مكانيزاسيون در كليه مراحل كاشت ، داشت و برداشت را نيز فراهم نموده اند . همه اين مسايل منجر به افزايش  متوسط هزينه هاي توليد در ايران  از يك سوي و كاهش محصول از سوي ديگر شده است كه نتيجتاً امكان رقابت را براي توليد گردو در سايركشورها را با مشكل روبرو ساخته است .
اصلاح و احياء باغات موجود ضرورتي اجتناب ناپذير در صنعت گردو كاري ايران ميباشد.  دستور العمل اصلاح و احياء باغات به منظور انجام عملياتي در باغ تدوين شده كه هدف از آن افزايش كمي و كيفي محصول گردو در باغات كشور مي باشد و اميد است با انجام اين اقدامات ، گامي در راستاي افزايش درآمد باغداران برداشته شود.

 احداث باغ گردو

-1 مكان يابي:
ایران در عرض جغرافیایی 40 – 25 درجه شمالی واقع شده است . اصولاً مناطق گردو کاری در دنیا در عرض 55-30 درجه شمالی واقع گردیده اند. بعبارتی بغیر از استانهای جنوبی کشور(حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) سایر مناطق کشور در صورت فراهم گردیدن ساير فاکتورهای آب و هوائی می توانند به کشت گردو اختصاص یابند.
 توصیه بر حسب ارتفاع جهت بهبود عملکرد :
از ارتفاع 0 تا 1200 متر از سطح دریا (گردوی محلی ویژه – گردوی چندلر – گردوی فرانکوت – پدرو – هارتلی – گردوی اسراییلی )
ارتفاع 1200 متر تا 2000 متر فقط گردوی  فرنور و وارتیه ویژه

 اقليم نهال گردو

گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. نیاز سرمايي گردو حدود1500 -300 ساعت دمای صفر تا 7 درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد.
درجه حرارت لازم برای رشد و تکامل 12-9 درجه سانتیگراد و حداکثر 37 درجه سانتیگراد و اپتیمم 20-15 درجه سانتیگراد می باشد. دمای مناسب برای محصول دهی مناسب بطور میانگین 22-18 درجه سانتیگراد و حداکثر 35 درجه سانتیگراد می باشد.
درجه حرارت لازم برای آغاز فعالیت درخت و بیدار شدن از خواب زمستانی 7-5 درجه سانتیگراد می باشد، حداقل دمائی که  درخت گردو می تواند در زمستان تحمل کند 20-  درجه سانتیگراد می باشد.
گردو به سرمای دیروقت بهاره حساس است لذا مصون بودن نسبی منطقه از سرمای بهاره دیروقت الزامی است.
برودت 5- تا 7- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی گل باز شده می گردد. برودت 7- تا 10- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی جوانه هاي زايشي می شود.
درجه حرارت مناسب برای گرده افشانی 25-15 درجه سانتیگراد می باشد.
در دامنه های مشرف به جنوب گلدهی سریعتر اتفاق می افتد اما خطر سرمازدگی بهاره را افزایش میدهد.
از کشت و پرورش گردو در مناطقی با رطوبت نسبی بالاي 70-60 درصد  باید خودداری کرد ،اما رطوبت نسبی کمتر از 25 درصد نيز مناسب نمي باشد.

 خاک نهال گردو

گردو در خاکهای رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد ، وجود خاکهای نیمه سنگین از نوع شنی رسی و لومي برای پرورش گردو مناسب است و عمق خاک باید حداقل 3 متر باشد. درختان گردو در خاکهائی با بافت لومی یکدست و با عمق زیاد بیشترین محصول را تولید می کنند. این خاک ها ترکیبی بهینه از نفوذپذیری همراه با حفظ آب و تهویه اطراف دارند. خاکهای لومی نسبت به خاکهای شنی به دلیل ویژگی حاصلخیزی آنها و حفظ بهتر رطوبت ارجح بوده و امکان مدیریت بهتر آبیاری را دارند. همچنین نسبت به خاکهای رسی ـ لومی و خاکهای سیلتی رسی، لومی و خاکهای رسی برتری دارند. زیرا امکان زهکشی و تهویه در این گونه خاکها به رطوبت بیشتر از خاکهای ریز بافت است.
حداكثر شوری براي گردو 4 میلی موس بر سانتی متر است. اسیدیته مناسب ( pH ) برای پرورش گردو حداقل 5/6 و حداکثر 5/7 باشد. خاکهای ایران غالباً دارای pH بالا بوده که کاهش آن یکی از اساسی ترین راهکارها برای برطرف کردن نیازهای غذائی گیاهان به منظورتسهیل در جذب مواد غذائی  می باشد.
4-1 آب:
نیاز آبی گردو بر حسب منطقه و رقم 10-8 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود 8-6 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.
 

نهال اصلاح شده بادام

5557e10003b34d9c91c680fb89151df8

عملیات مناسب در احداث و نگهداری باغ بادام

شرایط کاشت نهال بادام

 آب و هوا نهال بادام

ایران در عرض جغرافیایی ۴۰ – ۲۵ درجه شمالی واقع شده است . و اصولاً مناطق بادام کاری در دنیا در عرض ۵۵-۳۰ درجه شمالی واقع گردیده اند. بعبارتی بغیر از استانهای جنوبی و شمالی کشور(حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر) سایر مناطق کشور در صورت فراهم گردیدن سایر فاکتورهای آب و هوائی می ،توانند به کشت بادام اختصاص یابند.
بادام درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستان ملایم باشند به خوبی رشد میکند، ولی این درخت را در مناطقی که دارای زمستانهای سرد می باشد پرورش می دهند تا نیاز سرمایی آن رفع شود. نیاز سرمایی بادام حدود۵۰۰-۱۰۰ ساعت دمای صفر تا ۷ درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد.
درجه حرارت لازم برای رشد و تکامل حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد و حداکثر ۴۵ درجه سانتیگراد و اپتیمم ۲۳ درجه سانتیگراد می باشد. طول دوره رشد بادام  ۲۴۰-۱۵۰ روز می باشد. دمای مناسب برای محصول دهی مناسب بطور میانگین ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد و حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.
درجه حرارت لازم برای آغاز فعالیت درخت و بیدار شدن از خواب زمستانی میانگین ۶ + درجه سانتیگراد می باشد، حداقل دمائی که  درخت بادام می تواند تحمل کند ۲۲- درجه سانتیگراد می باشد.
بادام به سرمای دیروقت بهاره حساس است لذا مصون بودن نسبی منطقه از سرمای بهاره دیروقت الزامی است .
در دامنه های مشرف به جنوب گلدهی سریعتر اتفاق می افتد اما خطر سرمازدگی بهاره را افزایش میدهد.
درجه حرارت ۱- تا ۲- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی چغاله بادام می باشد. حرارت ۲- تا ۴- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی گل باز شده می گردد. حرارت ۴- تا ۶- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی در مرحله ظهور گلبرگها میشود.
درجه حرارت مناسب برای گرده افشانی ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد می باشد. وجود حرارت مناسب برای فعالیت زنبور عسل ۲۱+ درجه سانتیگراد می باشد.
هوای ابری و بارانی در تابستان باعث تشکیل لکه های قهوه ای در روی پوست میوه در حال رسیدن خواهد شد.
درمناطق احداث باغ بادام بایستی امکان تهیه آب با در نظر گرفتن میران نزولات آسمانی وجود داشته باشد،ولی پرورش این درخت بصورت دیم نیز با رعایت اصول فنی امکان پذیر است.
از کشت و پرورش بادام در مناطقی با رطوبت نسبی بالای ۷۰ درصد  باید خودداری کرد ،اما رطوبت نسبی کمتر از ۲۰ درصد توام با دمای بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد نیز عمل لقاح را دچار اختلال می کند.
باد ملایم برای گرده افشانی مفید است ولی بادهای با سرعت بیش از ۱۵ متر در ثانیه بویژه در روزهای بارانی برای گرده افشانی مضر است.

خاک نهال بادام

بادام در خاکهای رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد ، وجود خاکهای نیمه سنگین از نوع شنی رسی و سنگلاخی برای پرورش بادام مناسب است و عمق خاک باید حداقل ۳ متر باشد. درختان بادام در خاکهائی با بافت لومی یکدست و با عمق زیاد بیشترین محصول را تولید می کنند.این خاکها ترکیبی بهینه از نفوذپذیری همراه با حفظ آب و تهویه اطراف دارند. خاکهای لومی نسبت به خاکهای شنی به دلیل ویژگی حاصلخیزی آنها و حفظ بهتر رطوبت ارجح بوده و امکان مدیریت بهتر آبیاری را دارند. همچنین نسبت به خاکهای رسی ـ لومی و خاکهای سیلتی رسی، لومی و خاکهای رسی برتری دارند. زیرا امکان زهکشی و تهویه در این گونه خاکها به رطوبت بیشتر از خاکهای ریز بافت است.
مقاومت بادام به خاکهای آهکی نسبتاً زیاد است پس می توان در مناطقی که به این دلیل محصول دیگری کاشته نمیشود نسبت به کاشت این محصول اقدام کرد. بادام ۲۰ تا ۳۰ درصد آهک در خاک را تحمل می کند، همچنین بادام شوری کمتر از ۴ میلی موس بر سانتی متر با کاهش عملکرد کمتر از ۱۰ درصد را تحمل می کند. اسیدیته مناسب ( pH ) برای پرورش بادام حداقل ۵/۵ و حداکثر ۵/۸ باشد. خاکهای ایران غالباً دارای pH بالا بوده که کاهش آن یکی از اساسی ترین راهکارها برای برطرف کردن نیازهای غذائی گیاهان به منظورتسهیل در جذب مواد غذائی  می باشد.
۲– عملیات احداث
۱-۲  گزینش رقم و پیاده نمودن نقشه باغ:
انتخاب رقم، کلید احداث باغ است. به دلیل اینکه معدودی از ارقام بادام خود تلقیح هستند ترکیب هائی از ارقام به جای ارقام واحد باید انتخاب شوند ویژگیهای مهمی که در انتخاب رقم باید مدنظر قرار گیرد شامل زمان گلدهی ، سازگاری گرده، زمان رسیدن و سهولت جداشدن دانه از پوست، عملکرد، عاری بودن از آفات و بیماریها و سایر اختلالات و قابلیت عرضه به بازار می باشد.
چون اکثر ارقام بادام خود ناسازگار هستند پس باید بین هر ۴-۲ ردیف از یک ردیف ارقام گرده دهنده مناسب برای رقم اصلی استفاده کرد. در بادام های آبی فواصل کاشت ۶×۵ و بصورت سیستم مستطیلی می باشد و در مناطق کوهستانی فواصل کاشت ۵×۵ یا ۶×۶ و بصورت مربعی می باشد. در مناطق گرمسیری که مشکل سایه اندازی بعلت نور زیاد وجود ندارد میتوان از سیستم مربع ، مثلثی بفواصل ۵×۵ یا ۶×۶ استفاده کرد.

 تهیه زمین نهال بادام

خاک بیشتر باغها یکنواخت نیستند، خاک داخل یک باغ از ناحیه ای به ناحیه دیگر تفاوت دارد و ویژگی فیزیکی آن نیز همراه با عمق خاک تغییر می کند. ارزیابی موفقیت آمیز خاک یک باغ و اصلاح آن باعث ایجاد اطمینان میشود که:
الف- هیچگونه موانع فیزیکی و زهکشی وجود ندارد.
ب- قابلیت نفوذ و حفظ رطوبت هرچه بهتر و یکنواخت تراست.
ج- محدودیت هائی که اصلاح آنها بعد از احداث باغ بسیار دشوار یا غیر ممکن است وجود ندارد.
اصلاح گسترده خاک برای آماده سازی زمین جهت احداث باغ همواره ضروری نیست. برخی از خاکها به طور طبیعی دارای عمق کافی نبوده و از بافت خوب و یکنواختی برخوردار هستند بنابراین نیازی به خاک ورزی عمیق ندارند ولی بعضی خاکها لایه لایه بوده و نیاز به اصلاح دارد. خاکهای لایه لایه دارای تغییرات ناگهانی در بافت خاک لایه های زیر خاک سطحی هستند برای اصلاح این خاکها باید لایه های گوناگون باهم مخلوط شوند.
خاکهای دارای لایه رسی لایه فشرده ای از رس دارند که مانع حرکت رو به پایین آب شده و بنابراین در تهویه و رشد ریشه در خاک نیمه سطحی محدودیت دارند. اصلاح خاک، مخلوط کردن لایه رس با بقیه نیم رخ خاک منجر به رشد شدیدتر ریشه می گردد. اصلاح خاکها دارای لایه سخت نیازمند خردکردن و شکستن لایه است تا از رشد ریشه جلوگیری بعمل نیاید.
۳- عملیات نگهداری باغ بادام

 آبیاری نهال بادام

قبل از انتخاب و طراحی سیستم آبیاری نباید زمین را آماده ساخت زیرا این عوامل بر دامنه تسطیح خاک ورزی مورد نیاز اثر می گذارد. سیستم های تحت فشار بویژه سیستم قطره ای در حداقل کردن محدودیت های فیزیکی خاک بسیار موثر تر از سیستم های آبیاری سطحی هستند.
دستیابی به یکنواختی در سیستم های آبیاری تحت فشار بیشتر به طراحی سیستم های هیدرولیک، توزیع هوائی آب مصرفی و نگهداری سیستم بستگی دارد تا خاکهای مختلف. سیستم های قطره ای سطحی آب را به مقدار بسیار کم و با کنترل دقیق به کار می برند و بسیار بهتر با نفوذپذیری خاک انطباق می یابند. هنگامیکه مقدار کم آب آبیاری در دفعات زیاد به طوری به کار رود که با مصرف آب گیاه انطباق یابد نتایج بهتری در بر خواهد داشت.
نیاز آبی بادام بر حسب منطقه و رقم ۸-۶ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود ۶-۴ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. بادام به علت داشتن ریشه های قوی بطور کلی به آبیاری کمی احتیاج دارد، در موقع گلدهی از آبیاری بادام بایستی خودداری گردد تا از ریزش گل و میوه کاسته شود.

نهال اصلاح شده انار

2df83738b731431b9aa6e82980b271c6

 انار يكي از گياهان مقاوم به خشكي و ازنظر آب وهوایی ، انار ، مناسب هوای گرم ومعتدل است وگرمای خشک کویری را به خوبی تحمل می کند
 برای شکستن دوره خواب ، گیاه به 400 تا 200 ساعت دمای زیر 7 سانتی گراد نیازمند است ومیوه برای رسیدن به تابستان گرم وطولانی نیازمند است .
ازنظر شرایط خاک ، درخت انار قابلیت رویش درانواع خاکها راداردونسبت به سایر درختان میوه به محدوده وسیع تری ازخاکها تطابق نشان می دهد .اما خاکهای عمیق رسوبی یا لومی بهترین خاکها برای پرورش انار هستند .اناردرخاکهای پرآهک یا رسی زیاد وزمینهای خیلی مرطوب که زهکشی نشده باشد ، خوب رشد نمی کند کشت اناردرخاکهای سنگین نیز امکان پذیر است ولی رشد آن به کندی صورت می گیرد ،درخت دراین خاکها بازردی وپژمردگی همراه است واکثرا مبتلا به پوسیدگی طوقه می گردند.
زمین هایی که درمعرض بادهای شدید ، خواه بادهای گرم وسوزان خواه بادهای سرد وسوزان  باشندبرای کشت انارمناسب نیستند.
عوامل تعیین کننده موجود درخاک مانندEC ، PH  پس ازچند سال آبیاری ، تحت تاثیر خصوصیات آبیاری قرار خواهند گرفت ومی تواند نقش قابل ملاحظه ای در میزان تولید ایفا نمایند .بنابراین آب مصرفی باید فاقداملاح مضربرای رشد گیاه باشد .EC  مناسب آب کمتراز 3000 میکروموس بر سانتی متر و EC  قابل تحمل 3500 میکروموس بر سانتی متر می باشد.
سهل ترین، مفیدترین ومتداولترین شیوه تکثیر وازدیاد درختان انار استفاده از قلمه است ، که به دو صورت کاشت درمحل اصلی وکاشت درخزانه انجام می گیرد.
هرس درتربیت درختان ونگهداری انارستان اهمیت زیادی دارد، زیرا درخت انار پاجوش های فراوان تولید می کند که اگر هرس نشود درختان پرپشت ایجادگردیده بدون اینکه بهره ای عایدباغدار گردد .
یکی ازعوامل اساسی وموثر درعملکرد (تولید) هرس می باشد (بین 7-70 تن درهکتارمتغیر می باشد ) .هرس یا تربیت درخت انار به کلیه فعالیت حذف سرشاخه ها ، پاجوش ها ، نرک ها وشاخه های خشک واضافی به منظورشکل دادن ، افزایش کمیت وکیفیت تولید وایجادتعادل بین قسمت های هوایی درخت به ریشه اتلاق می گردد.
درختانی که هرس نمی شوند سن باردهی آنها به نحوبارزی به تاخیر می افتد وعملا دیرتر ازدرختان هرس شده باردار می شوند بنابراین اجرای عملیات هرس امری ضروری است که باغداران ملزم به انجام آن هستند
نهال انار پس ازکاشت ، نیازبه آبیاری منظم دارند وبرای اینکه ریشه ها به خوبی درزمین مستقرشوند ودرختان بتوانند شروع به رشدونمو کنند معمولاتا آغاز بارندگی پاییزه آبیاری به فواصل هر 7 تا 15 روز یکبارانجام می شود .پس ازاینکه درختان به خوبی درخاک مستقر شدند می توانند به مقدارقابل توجهی خشکی را تحمل نمایند
اززمان گلدهی تارسیدن میوه انجام آبیاری برای درختان انار ضروری است چراکه شرایط رطوبتی نامنظم علاوه بر ریزش گلها وتولید میوه های کوچک ، موجب افزایش میوه های ترک خورده ونامرغوب می شود واین میوه ها از بازار پسندی خوبی برخوردار نمی باشند .
همچنین بایدتوجه داشت که درموقع آبیاری ، آب دورطوقه فرانگیرد زیرا مرطوب نگه داشتن این قسمت موجب رشد عوامل بیماری زا ودرنهایت پوسیدگی طوقه می شود .
نكته مهم: زماني كه باغ انار رو به خزان مي باشد بايد آّبياري سنگين انجام داد و ديگر تا اواخر ارديبهشت سال بعد نبايدآبياري انجام گيرد كه متاسفانه اين موضوع توسط اكثر باغداران رعايت نمي شود.

 عوامل موثر بر ترکیدگی میوه انار

– نامنظم بودن دور آبیاری : این حالت هنگامی رخ می دهد که درباغ آبیاری دیر انجام گیرد دراین حالت میوه ازرشد طبیعی خود بازمی ماند وپوست میوه که مقداری ازرطوبت طبیعی خودرادراثرخشکی هواونرسیدن آب ازدست می دهد درچنین وضعیتی هرگاه درخت آبیاری شود ، دراثرجذب آب دانه ها متورم شده وباعث فشاربه پوست میوه می گردد که نتیجه آن شکاف خوردن پوست می باشد .
بارندگی بی موقع و یا سرد شدن ناگهانی هوا تعادل رطوبت موجود بین میوه وشاخه و برگ را برهم زده و باعث ترگیدگی میوه می شود
واریته های مختلف انار نسبت به ترکیدگی حساسیت های متفاوت دارند : مثلا انارهای پوست نازک دراثرکوچکترین تغییر درتعادل حرارت ورطوبت محیط به سرعت شکاف برمی دارند
بادهای شدید وگرم وسوزان : دراین حالت به دلیل وزش باد آب بیشتری ازدرخت تبخیرشده ، درنتیجه آب کافی به میوه نمی رسد وباعث ترکیدگی میوه می گردد .
 تغییر ناگهانی درجه حرارت : دراواخرتابستان دمای محیط به 40-35 درجه سانتی گراد می رسد لذا وقتی درپاییز درجه حرارت به 20 درجه بالای صفرمی رسد سبب ترکیدن پوست انار می شود .
کمبود بعضی عناصر به خصوص عنصر روی ، بر ،کلسیم ، هرس نامناسب ، جنس وبافت خاک ، کمی رطوبت هوا ،خسارت برخی از آفات به ویژه کنه ها نیز باعث ترکیدن میوه انار می شود

1- رعایت بهداشت باغ
2- تغذیه صحیح گیاهی با مصرف صحیح کودها
3- ابیاری منظم
4- استفاده از ارقام مقاوم
5- هرس مناسب
6- کاهش خسارت آفاتی مانند کنه
آفتاب سوختگی

پوست میوه انار دربرابر تابش شدید ومداوم نورآفتاب سوخته وحالت شادابی خودازدست می دهد ، درنتیجه دانه های انار درآن قسمت رشد طبیعی نکرده وکوچک ، کم آب وتاحدودی بی رنگ باقی می مانند .

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490