اصول طراحی محوطه خانه

اصول طراحی محوطه خانه شامل شش اصل وحدت-تاکید-تعادل-مقیاس-ریتم-سادگی هستند که شما با استفاده از این عناصر می توانید محوطه ای همانگ و جذاب و متناسب داشته باشید.

اصول طراحی محوطه خانه

۱.وحدت در عناصر محوطه ساختمان:

وحدت یکی از اصول طراحی هر فضاست اگر عناصر هر فضایی با یکدیگر پیوستگی و ارتباط بصری نداشته باشند در آن فضا همه چیز را جدا جدا حس می کنیم و از لحاظ روانشناسی تاثیر نامناسبی بر شخص می گذارد این هماهنگی در جزئیات  ،انتخاب سبک ،انتخاب رنگ و…. نقش مهمی در ایجاد پیوستگی و ارتباط بصری دارد که می توانید از تظرات یک کارشناس استفاده کنید.

۲. تاکید بر عناصر محوطه:

یکی از اصول دیگر طراحی که برای تنوع بخشی در فضا و یا حتی شاخص کردن فضاهای خاص استفاده می شود تاکید است. نقطه ی تاکید  در فضا خود یک جز هماهنگ شده با فضا است اما با نگاه اول نگاه را به خود می کشاند.
 که معمولا با استفاده از تغییر اندازه، تغییر رنگ ، شکل و…تاکید را ایجاد می کنیم. مثلا استفاده از یک تک درخت خاص در مرکز محوطه  که از بقیه از لحاظ ابعادی متفاوت هست. که استفاده از این اصل و ایجاد تاکید های مختلفی در محوطه سازی می توانیم محوطه ای متنوع داشته باشیم.

۳. تعادل

یکی از اصول دیگر طراحی محوطه و یا هر فضای دیگر تعادل است. وقتی که ما در یک فضا قرار می گیریم. چشمان ما شروع به وزن کردن فضا نسبت به یک خط فرضی می کند مثلا وقتی در محوطه ساختمانی وارد می شویم چشم ما دو طرف مسیر عبور را سبک و سنگین می کند و قرار گرفتن یک درخت قطور در یک سمت آن سمت را سنگین می کند و مسیر را برایمان ناخوشایند می کند.
برای ایجاد تعادل ما همیشه از تقارن استفاده نمی کنیم که حتی تقارن از ایجاد تنوع فضا نیز کم می کند. به طور کلی دو نوع تعادل داریم تعادل متقارن و تعادل نا متقارن.

۴.مقیاس و تناسب

یکی دیگر از اصول مقیاس و تناسب است تناسب به دو شکل مورد توجه قرار دارد اول اینکه عناصر و المان های بکار گرفته در فضا تناسب انسانی داشته باشند و دوم اینکه خود فضاها و اجزا و المان های محوطه تناسب مناسبی داشته باشند که می توان از تناسبات طلایی و … در چینش فضاها استفاده کرد.

۵. ریتم

ریتم عاملی است که می تواند به کار وحدت ببخشد، تکرار عناصر در طراحی  و به کار بردن آن ها در جاهای مختلف سبب وحدت کار می شود.

۶. سادگی

سادگی می تواند کار را از آشفتگی و بی نظمی نجات دهد مفهوم سادگی در طراحی محوطه این است که با حداقل عناصر موجود حداکثر کارایی را بوجود آوریم.

سه اصل اساسی برای نورپردازی محوطه:

۱. اولین مورد عملکرد نورپزدازی است ، پله ها در محوطه و مسیر های پر پیچ و خم نیاز به نورپردازی دارند چون ممکن است به افرادی که از آنجا عبور می کنند آسیب بزند.
۲.عناصر محوطه ی خود را تعریف کنید یک درخت خاص و یا آبنما در محوطه و یا آلاچق که می توانید با استفاده از نورپردازی  آنرا نمایان کنید.
۳.با استفاده از نورپردازی می تواننید به برخی از عناصر که در طول روز نمایان نیستند شخصیت بدهید مانند یک دیوار سنگی

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490