باغ و باغچه

احداث باغ و باغچه ( طراحی باغچه ، ساخت باغ و باغبانی)

در احداث يك باغ جديد دو حالت ممكن است رخ بنمايد. در حالت اول، محصول ويژه‌ای (مانند سيب، بادام و غيره) مورد نظر است و برای كشت آن بايد زمين مناسبی يافت شود. در حالت دوم، كه بيشتر همگانی است، زمين ويژه‌ای موجود است و بايد درختی را كه با آن زمين و منطقه سازش داشته باشد كشت شود.

شماره تماس: 09125633298

۱- بررسی عوامل محيطی
۲- بررسی عوامل اقتصادی
۳- گزينش رقم و تهيه نهال
۴ - آماده ساختن زمين و كاشت نهال

شرایط احداث باغ از نظر کارشناسان باغ ایرانی

1- شرایط آب و هوایی   2- انتخاب خاک   3- انتخاب منطقه (موقعیت منطقه)   4 - انتخاب رقم   5- عوامل اقتصادی