گیاهان مناسب روف گاردن

فهرست مطالب

گیاهان مورد استفاده برای ایجاد فضای سبز بام و بالکن شرایط خاصی را طلب می کنند. برای  بام  و تراس و بالکن می توان فضای سبز ایجاد کرد. انتخاب گونه و تعداد گیاهان مورد استفاده در بام سبز و تراس های سبز باید به گونه ای باشد که ضمن افزایش سطح فضای سبز بام، به صورت چهارفصل باشد و با حداقل نگهداری بیشترین سرسبزی و نشاط ران به ارمغان بیاورد. روف گاردن بستر مناسبی برای کشت گیاهان مختلف را ایجاد می کند. گیاهان مناسب روف گاردن دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.

گیاهان و درختان مورد استفاده در بام سبز

گیاهان مورد استفاده برای ایجاد فضای سبز بام و بالکن شرایط خاصی را طلب می کنند. برای  بام  و تراس و بالکن می توان فضای سبز ایجاد کرد. انتخاب گونه و تعداد گیاهان مورد استفاده در بام سبز و تراس های سبز باید به گونه ای باشد که ضمن افزایش سطح فضای سبز بام، به صورت چهارفصل باشد و با حداقل نگهداری بیشترین سرسبزی و نشاط ران به ارمغان بیاورد. روف گاردن بستر مناسبی برای کشت گیاهان مختلف را ایجاد می کند. گیاهان مناسب روف گاردن دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.

گیاهان مناسب روف گاردن

انتخاب گیاه مورد استفاده در بام سبز، فاکتورهای زیادی را شامل می شود.

  • آبیاری گیاهان
  • ریشه دوانی گیاه
  • نور مورد نیاز پشت بام
  • عمق خاک مورد نیاز هر گیاه
  • دوام گیاه در دماهای مختلف
  • طیف رنگی برگها و گلهای گیاهان مورد استفاده
  • نیاز گیاه به نگهداری و هرس کردن و تغذیه
  • میزان حساسیت به باد

فاکتورهای بالا را در انتخاب گیاهان روف گاردن مد نظر قرار دهید. انتخاب درست  پوشش های گیاهی به ما کمک میکند که ضمن داشتن فضای پشت بام سبز در چهار فصل سال حداقل هزینه را برای نگهداری و سبز نگهداشتن آن صرف کرد.
گیاهان مناسب روف گاردن با توجه به شرایط  آب و هوایی همان منطقه انتخاب می شود. به عنوان مثال گیاهانی که مناسب هوای مرطوب و معتدل شمال کشور هستند، در آب و هوای گرم و خشک مناطق مرکزی ایران دوام نمی آورند پس بهتر است قبل از تهیه گیاهان روف گاردن با آنها بیشتر آشنا شوید.

تخت استخری در طراحی فضای سبز
مشاهده

طراحی روف گاردن

گیاهان مورد استفاده در روف گاردن باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

گیاهانی که برای پوشاندن سطح خاک به کار می روند. مانند ناز ژاپنی، یال اسبی، لیزوماکیا و…
گیاهان بالا رونده (پیچ و رونده): این نوع گیاهان از گیاهانی هستند که در تزیین بالکن و طراحی تراس بسیار نقش ایفا می کنند. مانند شیر خشت، پیچ گلیسین، پیچ امین الدوله  و انواع پیچ.
گیاهان سوزنی برگ و مقاوم هستند که در تمام طول سال سبز هستند و به پشت بام سبز زیبایی خاصی می دهند. مانند کامیس پاریس.

ویژگی های خاک روف گاردن

خاک برای گیاهان بام سبز، تراس سبز باید وزن کمی داشته باشد و همچنین باید توانایی جذب آب داشته باشد. ویژگی های خاک در روف گاردن باید به گونه ای باشد که مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را مرتفع سازد.

گیاهان و درختان در بام سبز

لایه های تشكیل دهندهی بام سبز، معمولاً از بالا به پایین، به ترتیب از پوشش گیاهی، محیط كشت رویشی یـا لایه كاشت، تثبیت كننده و محافظ ریشه، لایه زهكشی، هوادهی و انباره آب، لایه محافظت رطـوبتی و عـایقبنـدی بـرای محافظت از لایه های سازه بام تشكیل میشود.

ساخت بام سبز

کاشت درخت و درختچه روف گاردن

برای کاشت درخت و گیاهان مناسب روف گاردن یا بام سبز، میتوان در شرایط مختلف و اقلیم های مختلف درخت و درختچه ها و گیاهانی را انتخاب کرد که مناسب کاشتن در روی پشت بام بوده و با حداقل نگهداری بیشتری بهره وری را داشته باشند.
بام سبزیا روف گاردن، را متناسب با عمق لایه كاشت، نوع گیاهان و میزان تاسیسات مورد نیازمی توان به سه دسته تقسیم کرد:

روف گاردن وسیع :

این روش نیازمند حداقل تاسیسات، نگهداری و هزینه كمتری است. بام سبز وسیع، لایـه كاشـتی بین 5 تا 15 سانتیمتر دارد و به همین دلیل، سبك بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد می كند. بام سبز گسترده، بـه دلیـل سـبك بودن، غالباً نیاز به اصلاح ساختار ساختمان ندارد و برای قرار گرفتن بر بام ساختمانهای موجود، مناسبتر اسـت. بام سبزگسترده یا روف گاردن گـسترده، بسته به عمق لایه كاشت، در حالت اشباع با آب، وزن بام را بین 70 الی 170 كیلوگرم افزایش می دهد. بام سبزگسترده میتواند هم روی بامهای مسطح و هم بام تا شیب سی درصد پیاده شود. تنها محدودیت بامهای سبز گسترده، نوع گیاهان قابل كاشت است كه در آن از گیاهان با ریشه های كوتاه استفاده میشود. بامهای سبز گسترده، معمولاً كاربردی نیستند و تنهـا میتوان از منافع زیست محیطی و زیبایی آنها بهره مند شد. انواع گیاهانی كه نیاز به مراقبت و آبیاری كمتری دارند مانند گلهای وحشی، چمن بوته، گونه های سدوم و خزه برای كاشت در بامهای گسترده مناسب هستند.

طراحی باغ ویلا سنتی
مشاهده

روف گاردن متمركز :

این روف گاردن لایه كشت ضخیم تری دارد و به همـین دلیـل، محـدودیتی از نظر انتخاب پوشش گیاهی ندارد، در بام سبز متمركز می توان از انواع گیاه و درختچه و درختهایی كه روی زمین قابل كاشت هستند استفاده كرد. لایه كاشت بامهای متمركز، از 20 الی 60 سانتیمتر متغیر است. بامهای سبز متمركـز، نیازمنـد نگهـداری، آبیـاری و سایر مراقبتهای مرسوم فضاهای سبز روی زمین هستند. بـام هـای متمركـز در حالـت اشباع با آب، وزنی حدود290 الی 970 كیلوگرم به وزن بام اضافه میكنند و به دلیل وزن سنگین تر، یا باید روی بام هایی بنا شوند كه سـاختمان آنهـا ظرفیت بار بیشتری دارند و یا سازه ی ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار است.

 تركیبی از دو بام سبزگسترده و متمركز :

در حال حاضر مدل های پیش ساخته ای وارد بازار این فن آوری شده است كه بـدون نیـاز بـه زیرسـاخت، قابل پیاده شدن روی هر بام و بالكنی می باشند. این قطعات پیش ساخته با پوشش گیـاهی متنـوع و از پـیش كاشـته شـده بـه صـورت گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه میشود.

 

نحوه اجرای روف گاردن

گیاهانی قابل کاشت  در بام سبز (روف گاردن):
گیاهان سدوم

این گیاهان، درجه ی سازگاری  بالایی دارند و همراه با علف های با رشد كم، مثل: فستوكا و كولریـا و آلیـوم هستند. به دلیل تحمل خشكی در تمام سال نمای زیبایی دارند، براحتی تكثیر می شوند و مناسب لایه هـای كـم عمـق هستند.  سـدومهـا بـستر سیستمهای بام سبز گسترده با لایه خاك كم عمق را به خود اختصاص میدهند.

قبل از طراحی فضای سبز باید این نکات را بدانید
مشاهده
گل سنگ و خزه

بام هایی که پوشش كاشی یا موزاییك دارند، با توزیع غیر یكنواخت، به طور خودرو و طی زمان، كلونیهایی از خزه و گلسـنگهـا دارنـد. این فرایند، میتواند به چنین بامهایی كمك كند، تا بدون داشتن لایه های خاك زیرین، به وسیله پوشاندن سطح با مـاده ای مغـزی جهت ترغیب رشد و تثبیت خزه ها، شبیه پوشش گیاهی شوند.

ژئوفیت و پیاز

رشد ژئوفیتهای كوتاه قامت در اقلیم های حاره ای و خشك، به طور بالقوه، ازجمله موارد ایده آل برای رشد درروف گاردن هـستند.گیاهان اقلیم خشك كه شـامل دامنـه گـستردهای از:لاله ، نرگس و سوسنهای زیستگاه های بیابانی و گرم هستند، به علت  گلدهی و رشد زود هنگـام مورد استفاده در بام سبز قرار می گیرند در جـایی كه عمق لایه خاك  10 تا 20 سانتیمتر باشد، میتوان انواع پیازها را روی بامها کاشت. زیبایی ظاهری و فصلی بودن، آنها را به گیاهانی محبوب تبدیل كرده است.عیب عمده استفاده از ژئوفیتها این است كه پس از گلدهی، پایه گیاهی زرد، ظاهری نا زیبا ایجاد می کند و هنگامی كه از بین میرونـد، زمین خالی باقی میماند. بهتر است پیازها را در قطعات بزرگ زمین نكاریم، آنها را به طـور متعـدد و یـا گـروههـای كوچـك  پراكنده كنیم، تا در تركیب با گیاهانی باشند كه تمام سال، پوشش دارند.

طراحی و اجرای بام سبز

باغ ایرانی با متنوع ترین و به روز ترین متد ها در حوزه طراحی و ساخت روف گاردن ، بام سبز ، دیوار زنده ،تراس سبز، کاشت بذر و نهال ، طراحی و اجرای فضای سبز در تهران و کرج فعالیت می نماید اگر می خواهید حال دلتان را با طبیعت زیبا خوب نمایید با ما تماس بگیرید.

 

 

طرح های بام سبز،اجرای بام سبز در تهران،چكاد بام سبز،اجزای بام سبز،خاک مخصوص بام سبز،معایب روف گاردن،سقف روف گاردن،روف گاردن ارزان،قیمت ساخت روف گاردن،پلان روف گاردن،روف گاردن رستوران،فواید روف گاردن،دیزاین روف گاردن

اگر این محتوا مفید بود لطفا به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490